CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM


Thứ/Ngày GiờChủ trìNội dungĐịa điểm
Thứ hai
06/02/2017
 
Nội dung: Làm việc với Phòng Kinh tế - Văn phòng UBND TP về Kế hoạch Khuyến công TP năm 2017
Thành phần: Thanh Phan ABC
  • Bộ ấm chén

  • Bình trang trí

  • Bộ bàn ghế mtl 24