Thông báo nội bộ
 
Xem tiếp 
 
Thực hiện văn bản số 2806/SCT-QLTM ngày 09/6/2017 của sở Công Thương Hà Nội về việc phổ biến đường dẫn và trả lời khảo sát trực tuyến về "Luật cạnh tranh và định hướng sửa đổi", Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đề nghị các đồng chí lãnh đạo trung tâm, các đồng chí Trưởng, phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm truy cập vào trang website và trả lời khảo sát trực tuyến về "Luật cạnh tranh và định hướng sửa đổi" tại địa chỉ: http://tinyurl.com/luatcanhtranh và http://tinyurl.com/competitionlaw. Thời gian hoàn thành khảo sát trước 15/6/2017.
Xem tiếp 
 
Xem tiếp 
 
Xem tiếp 
 
Xem tiếp 
 
Thông tư quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động
Xem tiếp 
 
V/v Ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Tp Hà Nội
Xem tiếp 
 
Xem tiếp 
 
Quyết định ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn Thành phố
Xem tiếp 
 
Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội
Xem tiếp 
12
  • Bộ ấm chén

  • Bình trang trí

  • Bộ bàn ghế mtl 24