Thông báo
 
Xem tiếp 
 
Xem tiếp 
 
Các cá nhân, tổ chức đoạt giải " Cuộc thi Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2019"
Xem tiếp 
 
Xem tiếp 
 
Về việc công khai báo cáo thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II và 6 tháng đầu năm 2019 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN.
Xem tiếp 
 
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn Thành phố quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội xin thông báo và mời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn Thành phố có nhu cầu thuê mặt bằng để trưng bày, kinh doanh sản phẩm đăng ký thuê mặt bằng.
Xem tiếp 
 
Thực hiện Kế hoạch khuyến công thành phố Hà Nội năm 2019 số 51/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của UBND thành phố Hà Nội. Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp – Sở Công Thương Hà Nội dự kiến hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội tham gia hội chợ Quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ, quà tặng và đồ gia dụng Hồng Kông – Mega show part I năm 2019.
Xem tiếp 
 
Thực hiện Kế hoạch khuyến công thành phố Hà Nội năm 2019 số 51/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của UBND thành phố Hà Nội. Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp – Sở Công Thương Hà Nội dự kiến hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội tham gia hội chợ Quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ, quà tặng và đồ gia dụng Hồng Kông – Mega show part I năm 2019
Xem tiếp 
 
Thực hiện Kế hoạch khuyến công thành phố Hà Nội năm 2019 số 51/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của UBND thành phố Hà Nội. Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp – Sở Công Thương Hà Nội dự kiến hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội tham gia hội chợ Quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ, quà tặng và đồ gia dụng Hồng Kông – Mega show part I năm 2019
Xem tiếp 
 
Ban hành Quy chế xét chọn và trao giải cuộc thi " Thiết kế mẫu sản phẩm TCMH Hà Nội năm 2019"
Xem tiếp 
1234
  • Bộ ấm chén

  • Bình trang trí

  • Bộ bàn ghế mtl 24