Thông báo
 
Căn cứ Kế hoạch Khuyến công thành phố Hà Nội năm 2018 số 50/KH-UBND ngày 21 tháng 2 năm 2018 của UBND TP Hà Nội. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ ( TCMN) làng nghề Hà Nội đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước, Sở Công thương Hà Nội giao Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất TCMN làng nghề Hà Nội thiết kế mẫu sản phẩm mới, cụ thể như sau:
Xem tiếp 
 
Nội dung chi tiết tại file đính kèm.
Xem tiếp 
 
Thực hiện Kế hoạch khuyến công thành phố Hà Nội năm 2018 số 50/KH-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội. Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp – Sở Công Thương Hà Nội dự kiến hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội tham gia hội chợ Quốc tế quà tặng, hàng thủ công mỹ nghệ và đồ gia dụng Hồng Kông – Mega show part I năm 2018 (từ ngày 20/10/2018 đến 23/ 10/ 2018). Các đơn vị tham gia đăng ký và nộp hồ sơ trước ngày 27/4/2018 để Trung tâm chấm điểm, lựa chọn dựa theo các tiêu chí trên. Những đơn vị được duyệt tham gia chương trình sẽ được Trung tâm thông báo trước ngày 15/5/2018. Hồ sơ gửi về: Phòng Khuyến công, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội, số 176 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại: 024.33550648; Fax: 024.33526679. Nội dung chi tiết như file đính kèm!
Xem tiếp 
 
Thực hiện Kế hoạch khuyến công thành phố Hà Nội năm 2018 số 50/KH-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội, Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp – Sở Công Thương Hà Nội dự kiến hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội tham gia Hội chợ quốc tế Maison & Objet tháng 9 tại Pháp (từ ngày 07/9/2018 đến ngày 11/9/2018). Các đơn vị tham gia đăng ký trước ngày 15/4/2018 để Trung Tâm chấm điểm, lựa chọn dựa theo các tiêu chí trên. Những đơn vị được duyệt hỗ trợ kinh phí sẽ được Trung tâm thông báo trước ngày 25/4/2018. Hồ sơ gửi về: Phòng Khuyến công - Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội, số 176 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại: 024.33550648; Fax: 024. 33526679./. Nội dung chi tiết tại file đính kèm.
Xem tiếp 
 
Nhằm triển khai có hiệu quả Đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025 được ban hành theo Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND Thành phố. Sở Công thương đang dự thảo các văn bản nhằm triển khai thực hiện Đề án, đề nghị quý cơ quan góp ý cho các bản dự thảo. Nội dung chi tiết theo file đính kèm.
Xem tiếp 
 
Xem tiếp 
 
Xem tiếp 
 
Xem tiếp 
 
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng trong và ngoài nước. Sở Công Thương thành phố Hà Nội giao Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội thiết kế mẫu sản phẩm mới.
Xem tiếp 
 
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ làng nghề Hà Nội quảng bá, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng quốc tế, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công Thương Hà Nội tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ Tendence năm 2017 tại Cộng hòa liên bang Đức
Xem tiếp 
  • Bộ ấm chén

  • Bình trang trí

  • Bộ bàn ghế mtl 24