Thông báo

SPCNCL thành phố Hà Nội năm 2019

(03/01/2020 11:09:10 SA)

              Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 08/4/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về Kế hoạch phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2019. Sở Công thương đã triển khai tuyên truyền, vận động, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia đăng ký đánh giá, xét chọn SPCNCL thành phố Hà Nội năm 2019 và trình UBND thành phố quyết định công nhận 30 sản phẩm của 22 doanh nghiệp, công nhận 10 sản phẩm của 9 doanh nghiệp là Top 10 SPCNCL thành phố Hà Nội năm 2019 (Kèm theo Quyết định số 7081/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND Thành phố Hà Nội). Ngày 14/12/2019, Sở Công thương đã tổ chức Lễ tôn vinh, vinh danh các doanh nghiệp có sản phẩm đạt SPCNCL năm 2019 và tham quan khu Trưng bày sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2018- 2019. ( file đính kèm: QĐ 7081/QĐ-UBND ngày 13/12/2019)

Tập tin đính kèm: [Tải tập tin]

  • Bộ ấm chén

  • Bình trang trí

  • Bộ bàn ghế mtl 24