Thông báo

Công khai dự toán

(27/12/2019 10:06:57 SA)

Quyết định số 606/QĐ-TTKC

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN. (File đính kèm)

Tập tin đính kèm: [Tải tập tin]

  • Bộ ấm chén

  • Bình trang trí

  • Bộ bàn ghế mtl 24