Thông báo

Công khai dự toán

(27/12/2019 10:04:34 SA)

QĐ số 606/QĐ-TTKC

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN 

Tập tin đính kèm: [Tải tập tin]

  • Bộ ấm chén

  • Bình trang trí

  • Bộ bàn ghế mtl 24