Thông báo

Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019 cho Trung tâm khuyến công và TVPTCN

(04/12/2019 9:54:44 SA)

Quyết định số 596/QĐ-TTKC ngày 27/11/2019. (Nội dung file đính kèm)

Tập tin đính kèm: [Tải tập tin]

  • Bộ ấm chén

  • Bình trang trí

  • Bộ bàn ghế mtl 24