Thông báo

Quyết định số 174/QĐ-TTKC

(09/07/2019 1:50:38 CH)

Về việc công khai báo cáo thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II và 6 tháng đầu năm 2019 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN.

Nội dung file đính kèm!

Tập tin đính kèm: [Tải tập tin]

  • Bộ ấm chén

  • Bình trang trí

  • Bộ bàn ghế mtl 24