Thông báo

Mời tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc - năm 2019 tại TP Hải Phòng.

(25/04/2019 9:44:43 SA)

Nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ cho doanh nghiệp, cơ sở CNNT thành phố Hà Nội quảng bá giới thiệu sản phẩm, mở rộng kinh doanh giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm. Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp – Sở Công Thương Hà Nội tổ chức đoàn doanh nghiệp Hà Nội tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc – năm 2019 tại Hải Phòng.

Nội dung cụ thể file đính kèm!

Tập tin đính kèm: [Tải tập tin]

  • Bộ ấm chén

  • Bình trang trí

  • Bộ bàn ghế mtl 24