Thông báo

Quyết định số 571/QĐ-TTKC

(12/03/2019 10:38:57 SA)

Về việc công bố số liệu giao dự toán thu chi ngân sách năm 2019 cho Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội. Nội dung file đính kèm !

Tập tin đính kèm: [Tải tập tin]

  • Bộ ấm chén

  • Bình trang trí

  • Bộ bàn ghế mtl 24