Thông báo

Tham gia Hội chợ Lifestyle 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh

(12/03/2019 9:25:20 SA)

Thực hiện Kế hoạch khuyến công Thành phố Hà Nội năm 2019 số 51/KH-UBND ngày 27/02/2019 của UBND Thành phố Hà Nội. Sở Công thương Hà Nội giao Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức đoàn doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn Thành phố Hà Nội tham gia Hội chợ Quốc tế hàng Thủ công mỹ nghệ, Đồ gỗ và Quà tặng Việt Nam – Lifestyle Vietnam 2019. Nội dung file đính kèm!

Tập tin đính kèm: [Tải tập tin]

  • Bộ ấm chén

  • Bình trang trí

  • Bộ bàn ghế mtl 24