Thông báo

Đăng ký hỗ trợ thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ

(12/03/2019 9:25:01 SA)

Căn cứ Kế hoạch Khuyến công thành phố Hà Nội năm 2019 số 51/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của UBND thành phố Hà Nội. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ngành thủ công mỹ nghệ ( TCMN) trên địa bàn Hà Nội đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước, Sở Công thương Hà Nội giao Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ngành TCMN trên địa bàn Hà Nội thiết kế mẫu sản phẩm mới.

Tập tin đính kèm: [Tải tập tin]

  • Bộ ấm chén

  • Bình trang trí

  • Bộ bàn ghế mtl 24