NEWS

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp công khai dự toán thu chi ngân sách quý III và 9 tháng đầu năm

(12/10/2020 10:47:26 SA)

Ngày 08/10/2020 Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội đã ký quyết định số 453/QĐ-TTKC về việc công khai báo cáo thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý III và 9 tháng đầu năm 2020 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. Toàn văn quyết định theo file đính kèm

[Tải tập tin]

HTH

  • Bộ ấm chén

  • Bình trang trí

  • Bộ bàn ghế mtl 24